Умови вступу до Асоціації «Всеукраїнське Об'єднання крюїнгових компаній "

Увійти до складу Асоціації можуть Юридичні особи, діяльність яких пов'язана з працевлаштуванням моряків для роботи на суднах під іноземним прапором.

Умови членства

Членами асоціації « ВОКК » можуть бути компанії , які:

  • мають відповідну ліцензію ;
  • поділяють принципи та завдання ВОКК ;
  • визнають і виконують положення Статуту ВОКК ;
  • відповідають вимогам встановленим Статутом і внутрішніми документами ВОКК ;
  • своєчасно сплачують членські внески.

Процедура прийняття в члени Асоціації :
1 ) Передача заповненої форми заяви в офіс Асоціації на ім'я Голови зборів ( бланк заяви).
2 ) Подання копій свідоцтва про реєстрацію , ліцензії та банківські реквізити .
3 ) Голова зборів розглядає заяви і виносить на рішення найближчих зборів Учасників. Рішення приймається простою більшістю Учасників.
4 ) Дійсне членство набуває чинності після оплати вступного внеску.
5 ) Членські внески сплачуються по кварталах , не пізніше 10 днів після початку чергового (кварталу) членства в ВОКК .

Члени Асоціації можуть бути Дійсними і Асоційованими .

Дійсні члени мають право:
1 . Брати участь в управлінні Асоціації ;
2 . Голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах ;
3 . Вимагати розгляду на Загальних Зборах питань, що стосуються діяльності Асоціації ;
4 . Обирати і бути обраними до органів управління Асоціації ;
5 . Отримувати інформацію про діяльність Асоціації ;
6 . Користуватися всіма видами методичної , організаційної та іншої допомоги , яку може надавати Асоціація ;
7 . Отримувати від Асоціації допомогу в захисті своїх законних прав та інтересів ;
8 . Вийти з членів Асоціації ;
9 . Інші права, передбачені Статутом .

Вступ до Асоційовані члени здійснюється рішенням Голови Зборів з подальшому затвердження на Загальних зборах .

Асоційовані члени мають всі права Дійсних членів , крім права голосу та участі у виборних органах Асоціації .